Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Trị

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Trị" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử THPTQG môn Toán và Đáp án - THPT Chu Văn An - Gia Lai

Đề thi thử Toán THPTQG2019 và Đáp án - THPT Lương Thế Vinh

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Chuyên Long An

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 41: Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng theo hình thức lãi kép, lãi suất r = 0,5% một tháng (kể từ tháng thứ 2, tiền lãi được tính theo phần trăm tổng tiền có được của tháng trước đó với tiền lãi của tháng trước đó). Sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó có nhiều hơn 125 triệu?

A. 47 tháng

B. 45 tháng

C. 46 tháng

D. 44 tháng

Comments

comments