Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Tây Ninh

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT TÂY NINH

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Tây Ninh" gồm 40 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án - THPT Chuyên Thái Bình (lần 5)

Đề thi thử môn Toán THPTQG và Đáp án - THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong tài liệu tham khảo:

Câu 26: Mặt phẳng (ABC') chia khối lăng trụ ABC.A'B'C' thành các khối đa diện nào?

A. Hai khối chóp tứ giác

B. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác

C. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác

D. Hai khối chóp tam giác

Comments

comments