Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT TP.CẦN THƠ

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Tây Ninh

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT An Phước – Ninh Thuận

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 48: Đầu năm 2018, ông An thành lập một công ty sản xuất rau sạch. Tổng số tiền ông An dùng để trả lương cho nhân viên trong năm 2018 là 1 tỷ đồng. Biết rằng cứ sau mỗi năm thì tổng số tiền dùng để trả lương cho nhân viên trong cả năm tăng thêm 15% so với năm trước. Năm đầu tiên ông An phải trả tiền lương cho nhân viên trong cả năm vượt qua 2 tỷ đồng là năm nào?

A. năm 2020

B. năm 2023

C. năm 2022

D. năm 2025

Comments

comments