Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Thăng Long – Hà Nội

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT THĂNG LONG - HÀ NỘI

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Thăng Long – Hà Nội" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Hậu Giang

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Hoàng Hoa Thám

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT số 3 Văn Bàn – Lào Cai

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 47: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có độ dài ba cạnh AB = x, AD = y, AA’ = z thay đổi và thỏa mãn x + y + z = 6. Gọi (S) là mặt cầu ngoại tiếp hình hộp trên: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Giá trị nhỏ nhất của diện tích mặt cầu (S) bằng 12π.

B. Giá trị lớn nhất của diện tích mặt cầu (S) bằng 12π.

C. Giá trị lớn nhất của diện tích mặt cầu (S) bằng 36π .

D. Giá trị nhỏ nhất của diện tích mặt cầu (S) bằng 36π.

Comments

comments