Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Cù Huy Cận – Hà Tĩnh

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT CÙ HUY CẬN - HÀ TĨNH

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Cù Huy Cận – Hà Tĩnh" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Lương Ngọc Quyến

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Đoàn Thượng - Hải Phòng

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Kỳ Anh – Hà Tĩnh

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo:

Câu 12:  Kim Tự Tháp ở Ai Cập có hình dáng của khối đa diện nào sau đây?

A. Khối chóp tứ giác.

B. Khối chóp tam giác đều.

C. Khối chóp tứ giác đều.

D. Khối chóp tam giác.

Câu 21: Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:

A. 4 mặt

B. 2 mặt

C. 5 mặt

D. 3 mặt

Comments

comments