Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Đoàn Thượng - Hải Phòng

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI PHÒNG

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Đoàn Thượng - Hải Phòng" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Chuyên Quang Trung

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Lương Ngọc Quyến

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Trị

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 34: Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh.

B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.

C. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.

D. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh.

Comments

comments