Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Ngô Quyền – Hà Nội

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT NGÔ QUYỀN - HÀ NỘI

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Ngô Quyền – Hà Nội" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bình Phước

Đề thi thử môn Toán THPTQG và Đáp án - THPT Mỹ Lộc - Nam Định

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT An Giang

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:ư

Câu 18: Cho hàm số y = f(x) xác định trên R \ {0}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. Đồ thị hàm số không có đường tiệm đứng và đường tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận đứng.

Comments

comments