Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Trần Phú – Hà Nội

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT TRẦN PHÚ - HÀ NỘI

"Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - THPT Trần Phú – Hà Nội" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 1 môn Toán 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 1 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán 12 của Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Hậu Giang

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bến Tre

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 11: Cho hàm số y = (2x+1)/(3-2x). Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y=2

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x=2/3

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y=-1

D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận

Comments

comments