Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - KHÁNH HÒA

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Lương Thế Vinh – TP HCM

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 13: Trong mặt phẳng phức gọi A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn số phức z1 = √3 – i√14; z2 = -√7 + i√10 và z3 = -√3 + i√14. Hãy chọn khẳng định đúng?

A. Tam giác ABC là tam giác đều.

B. Tam giác ABC là tam giác vuông tại A.

C. Tam giác ABC là tam giác vuông tại B.

D. Tam giác ABC là tam giác vuông tại C.

Comments

comments