Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Trị

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Trị" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của Sở GD&ĐT Quảng Trị có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Tây Ninh

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Lâm Đồng

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 47: Cho vật thể có mặt đáy là hình tròn có bán kính bằng 1, tâm trùng gốc tọa độ (hình vẽ). Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (-1 ≤ x ≤ 1) thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích V của vật thể đó.

A. V = π

B. V = 4√3/3

C. V = 3√3

D. V = √3

Comments

comments