Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bình Dương

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bình Dương" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của Sở GD&ĐT Bình Dương có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT M.V Lômônôxốp – Hà Nội

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bến Tre

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2; -1; 0) và mặt phẳng (P): x – 2y + z + 2 = 0. Gọi I là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (P). Phương trình của mặt cầu có tâm I và đi qua A là?

A. (x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 6

B. (x+1)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 6

C. (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 6

D. (x+1)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 6

Comments

comments