Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Đồng Tháp

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Đồng Tháp" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của Sở GD&ĐT Đồng Tháp có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT M.V Lômônôxốp – Hà Nội

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Kon Tum

30 đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và lời giải chi tiết

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 17:  Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y – 2z + 4 = 0 và đường thẳng d: x = 3 + t, y = 1 + t, z = -1 + t (t thuộc R). Tìm khẳng định đúng.

A. d và (P) cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau.

B. d nằm trong (P).

C. d và (P) song song nhau.

D. d và (P) vuông góc với nhau.

Comments

comments