Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Kon Tum

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT KON TUM

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Kon Tum" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của Sở GD&ĐT Kon Tum có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Trị

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 1: Cho số phức z = 5 - 2i. Phần ảo của số phức z bằng:

A. 3

B. 4

C. 11

D. -2

Câu 49: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): (x – 1)^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 4 và điểm M(3;1;2). Điểm A di chuyển trên mặt cầu (S) thỏa mãn OA.MA = -3 thì A thuộc mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?

A. x + y + 6z - 2 = 0

B. 3x + y + 2z - 3 = 0

C. 5x + y - 2z - 4 = 0

D. 2x - 4z - 1 = 0

Comments

comments