Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Lâm Đồng

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án -  Sở GD&ĐT Lâm Đồng" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Lê Hồng Phong – Khánh Hòa

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Trị

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 28: Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức z = x + yi là nữa đường tròn tâm O(0;0) bán kính R = 2 (phần tô đậm, kể cả đường giới hạn) như hình minh họa bên. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. x≥0 và |z|=√2

B. y≥0 và |z|=2

C. x≥0 và |z|≤2

D. y≥0 và |z|≤2

Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt cầu (S1) và (S2) có phương trình lần lượt là (x – 2)^2 + (y – 1)^2 + (z – 1)^2 = 16 và (x – 2)^2 + (y – 1)^2 + (z – 5)^2 = 4. Gọi (P) là mặt phẳng thay đổi tiếp xúc với cả hai mặt cầu (S1) và (S2). Khoảng cách lớn nhất từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P) bằng?

A. 9/2 - √15

B. √15

C. (9+√15)/2

D. (8√3+√5)/2

Comments

comments