Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam" gồm 32 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của Sở GD&ĐT Quảng Nam có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Lê Hồng Phong – Khánh Hòa

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Kon Tum

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Hưng Nhân – Thái Bình

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 32: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Gọi M, N theo thứ tự là hai điểm thay đổi trên hai cạnh AB, AD sao cho AM = DN (M không trùng với A, B). Biết rằng tồn tại một mặt cầu cố định có tâm thuộc đường thẳng AC’ và tiếp xúc với mặt phẳng (A’MN) khi M, N thay đổi. Tính bán kính R của mặt cầu đó.

A. R = √3/2

B. R = 1/2

C. R = √2/2

D. R = 1

Comments

comments