Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Trị

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Trị" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của Sở GD&ĐT Quảng Trị có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Long Thạnh – Kiên Giang

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án -  Sở GD&ĐT Lâm Đồng

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (a) 2x - y + 3z + 4 = 0 và điểm A(2;-1;2). Mặt phẳng qua A song song với trục Oy và vuông góc với (a) có phương trình là:

A. -3x-2z+10=0

B. 3y-2z-2=0

C. 3x-2z-2=0

D. 3x-2y-8=0

Câu 49: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình x^2 + y^2 + z^2 – 2x + 2y + 1 = 0. Viết phương trình (P) đi qua hai điểm A(0;-1;1), B(1;-2;1) đồng thời cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng √2π.

A. x+y+3z-2=0; x+y-5z+6=0

B. x+y+3z-2=0; x+y+z=0

C. x+y-3z+4=0; x+y-z+2=0

D. x+y+1=0; x+y+4z-3=0

Comments

comments