Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Kim Liên – Hà Nội

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT KIM LIÊN - HÀ NỘI

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Kim Liên – Hà Nội" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của THPT Kim Liên – Hà Nội có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Đồng Tháp

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Long Thạnh – Kiên Giang

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 24: Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm M(x;y) biểu diễn của số phức z = x + yi (x, y ∈ R) thỏa mãn |z – 1 + 3i| = |z – 2 – i| là:

A. Đường tròn đường kính AB với A(1;-3); B(2;1).

B. Đường thẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(1;-3); B(2;1).

C. Trung điểm của đoạn thẳng AB với A(1;-3); B(2;1).

D. Đường thẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(1;-3); B(-2;-1).

Comments

comments