Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Lê Hồng Phong – Khánh Hòa

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT LÊ HỒNG PHONG - KHÁNH HÒA

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Lê Hồng Phong – Khánh Hòa" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của THPT Lê Hồng Phong – Khánh Hòa có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Trị

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Kon Tum

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Gia Lai

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 50: Trong mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn (z + 4i)/(z – 4i) là một số thực dương.

A. Trục Oy bỏ đi đoạn IJ (với I là điểm biểu diễn 4i, J là điểm biểu diễn -4i).

B. Trục Oy bỏ đi đoạn IJ (với I là điểm biểu diễn 2i, J là điểm biểu diễn -2i).

C. Đoạn IJ (với I là điểm biểu diễn 4i, J là điểm biểu diễn -4i).

D. Trục Ox bỏ đi đoạn nối IJ (với I là điểm biểu diễn 4, Jlà điểm biểu diễn -4).

Comments

comments