Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ngãi

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT LÊ QUÝ ĐÔN - QUẢNG NGÃI

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ngãi" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ngãi có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Trà Cú – Trà Vinh

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Trị

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 1: Xác định phần thực của số phức z = 9 - 7i.

A. Phần thực bằng -9

B. Phần thực bằng 9

C. Phần thực bằng 7

D. Phần thực bằng -7

Câu 50: Một cái cổng trường học gồm hai cánh cửa đối xứng nhau qua trục EF. Đường cong AED ở trên của cổng là dạng đường parabol (như hình vẽ). Biết đoạn AB = 3m, BC = 4m, IE = 1m. Tính diện tích cái cổng này.

A. 14m2

B. 15m2

C. 44/3m2

D. 29/2m2

Comments

comments