Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT LÝ THÁI TỔ - BẮC NINH

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ngãi

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 23: Cho các mệnh đề như sau:

1) Tứ diện luôn nội tiếp trong một mặt cầu.

2) Hình đa diện đều loại {3;4} có các mặt là các tam giác đều.

3) Hình lăng trụ đứng luôn nội tiếp trong một mặt cầu.

4) Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục của nón ta luôn được thiết diện là một tam giác cân.

Có bao nhiêu khẳng định đúng?

A. 2

B. 3

C. 0

D. 1

Comments

comments