Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT M.V Lômônôxốp – Hà Nội

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT M.V LÔMÔNÔXỐP - HÀ NỘI

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT M.V Lômônôxốp – Hà Nội" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của THPT M.V Lômônôxốp – Hà Nội có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Trị

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Nguyễn Huệ – Ninh Bình

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này

Câu 29: Cho phương trình bậc hai trên tập số phức: az^2 + bz + c = 0 và Δ = b^2 – 4ac. Chọn khẳng định sai:

A. Nếu Δ = 0 thì phương trình có nghiệm kép.

B. Nếu Δ < 0 thì phương trình vô nghiệm.

C. Nếu Δ khác 0 thì phương trình có hai nghiệm.

D. Nếu phương trình có hai nghiệm z1. z2 thì z1 + z2 = -b/a.

Comments

comments