Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Nguyễn Huệ – Ninh Bình

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT NGUYỄN HUỆ - NINH BÌNH

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Nguyễn Huệ – Ninh Bình" gồm 40 câu trắc nghiệm khách quan và 5 câu tự luận bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của THPT Nguyễn Huệ – Ninh Bình có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT M.V Lômônôxốp – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 28: Trong không gian Oxyz cho điểm M (1;2;3). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho thể tích khối OABC đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 39: Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 0 và x = 3, biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (0 ≤ x ≤ 3) là một hình chữ nhật có hai kích thước là x và 2√(9 − x^2).

Comments

comments