Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Trà Cú – Trà Vinh

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT TRÀ CÚ - TRÀ VINH

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Trà Cú – Trà Vinh" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của THPT Trà Cú – Trà Vinh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Tây Ninh

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Đồng Nai

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 8: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x – 2y + 3z + 4 = 0 . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Vec tơ n = (1;-2;3) là một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

B. Vec tơ n = (1;3;4) là một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

C. Vec tơ n = (-2;3;4) là một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

D. Vec tơ n = (1;2;3) là một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

Comments

comments