Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT YÊN LẠC 2 - VĨNH PHÚC

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Trà Cú – Trà Vinh

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Vũ Ngọc Phan – Hải Dương

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 24: Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R\{2} và có bảng biến thiên sau. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số có đúng một cực trị.

B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.

C. Hàm số đạt cực đại tại điểm x = 0 và đạt cực tiểu tại điểm x = 4.

D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1 và giá trị nhỏ nhất bằng -15.

Comments

comments