Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT YÊN PHONG 2 - BẮC NINH

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh" gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan và 3 câu tự luận bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Trị

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Cần Thơ

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bình Dương

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 9: Gọi M1 là điểm biểu diễn của số phức z và M2 là điểm biểu diễn của số phức liên hợp z¯. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. M1, M2 đối xứng với nhau qua trục Ox.

B. M1, M2 đối xứng với nhau qua trục Oy.

C. M1, M2 đối xứng với nhau qua gốc tọa độ O.

D. Cả A, B, C đều sai.

Comments

comments