Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT NGUYỄN GIA THIỀU - HÀ NỘI

Bài viết "Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội" gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - THPT M.V Lômônôxốp – Hà Nội

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án - Sở GD&ĐT Kon Tum

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 37:  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 3x + 4x + 12 = 0 và mặt cầu (S): x^2 + y^2 + (z-2)^2 = 4. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. (P) đi qua tâm mặt cầu (S).

B. (P) tiếp xúc với mặt cầu (S).

C. (P) cắt (S) theo một đường tròn và (P) không qua tâm (S).

D. (P) không cắt (S)

Comments

comments