Đề thi HK2 lớp 10 Chu Văn An 2019

Đây là phần 112 of 115 trong Series Toán lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10 Chu Văn An 2019

Xem thêm:

Đề thi HK2 lớp 10 Chu Văn An 2019

Đề cương học kì 2 lớp 10 Thăng Long 2019

Đề cương HK2 lớp 10 Anhxtanh 2019

Đề cương học kì 2 lớp 10 Kim Liên 2019

Một số đề thi HK2 lớp 10 Chu Văn An 2019

Cho tam giác ABC có A=90; AB: x-y+2=0, đường cao AH: x-3y+8=0. Điểm M (7;-11) thuộc đường thẳng BC
a. Xác định tọa độ các đỉnh tam giác ABC. Tính diện tích tam giác ABC.
b. Xác định phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác aBC

Comments

comments

Series Navigation<< Đề cương học kì 2 lớp 10 Kim Liên 2019Đề cương học kì 2 lớp 10 Thăng Long 2019 >>