Đề thi học kì 2 lớp 12 THPT Việt Đức 2019

Đề thi học kì 2 lớp 12 THPT Việt Đức 2019

Xem thêm Đề thi học kì 2 lớp 12 THPT Việt Đức 2019

Đề thi học kì 2 lớp 12 Trần Phú Hà Nội 2019

Đề thi học kì 2 lớp 12 Thăng Long 2019

Một số câu trong đề thi học kì 2 lớp 12 THPT Việt Đức 2019

Câu 46: Cho điểm A(2;5;3) đường thẳng (x-1)/2=y/1=(z-2)/2
Mặt phẳng (P): x+by+cz+d=0 chứa d và có khoảng cách từ A đến (P) đạt giá trị lớn nhất. Khi đó b-c+d bằng...
Câu 1: Một vật đang chuyển động thì tăng tốc với vận tốc v=3t^2/2+1/3t^3+10. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 10s kể từ lúc vật bắt đầu tăng tốc.

ĐĂNG KÍ HỌC: THẦY THẾ ANH 0986.683.218

de hk2 viet duc lop 12 de hk2 viet duc lop 12 de hk2 viet duc lop 12

Comments

comments