Đề thi môn Toán 12 và Đáp án chi tiết - THPT Sơn Tây - Hà Nội

ĐỀ THI MÔN TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT - THPT SƠN TÂY - HÀ NỘI

Đề thi môn Toán 12 của trường THPT Sơn Tây - Hà Nội gồm 50 câu trắc nghiệm và 90 phút làm đề. Với cấu trúc giống với đề thi Toán THPT Quốc gia 2019, khi làm đề thi môn Toán 12 của trường THPT Sơn Tây, các em học sinh có thể làm quen được với việc làm đề thi và qua đó nâng cao được khả năng làm đề thi Toán THPT Quốc gia 2019.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi môn Toán Lớp 12 và đáp án chi tiết - THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Đề thi môn Toán 12 và Đáp án chi tiết - THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định

  • Trích dẫn một số câu hỏi từ đề thi môn Toán 12 của trường THPT Sơn Tây - Hà Nội:

Câu 6: Trong không gian cho đường thẳng a và điểm M. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng a?

A. Không có

B. Có hai đường thẳng

C. Có vô số đường thẳng

D. Có một và chỉ một đường thẳng

Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Giao tuyến của mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SCD) là?\

A. Đường thẳng đi qua S và song song với AB

B. Đường thẳng đi qua S và song song với BD

C. Đường thẳng đi qua S và song song với AD

D. Đường thẳng đi qua S và song song với AC

Comments

comments