Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết - THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An

Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết - THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An

"Đề thi môn Toán Lớp 12 và đáp án chi tiết -  THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An" bao gồm kiến thức của cả 3 khối lớp (10,11 và 12) và có cấu trúc giống như đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2019 - gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút. Vì vậy, khi làm Đề thi môn Toán Lớp 12 -  THPT Chuyên Đại học Vinh, học sinh có thể nâng cao và cải thiện kĩ năng làm bài và giải đề, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết - THPT Yên Mỹ - Hưng Yên

Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án - THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc

  • Trích dẫn một số câu hỏi từ đề thi môn Toán Lớp 12 - THPT Chuyên Đại học Vinh:

Câu 1: Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 4: Khối đa diện đều loại {4,3} có bao nhiêu mặt?

A. 6

B. 20

C. 12

D. 8

Câu 28: Sinh nhật của An vào ngày 1 tháng 5, Bạn An muốn mua một chiếc máy ảnh giá khoảng 600.000 đồng để làm quà sinh nhật cho chính mình. Bạn ấy quyết định bỏ ống tiết kiệm 10 000 đồng vào ngày 1 tháng 1 của năm đó, sau đó cứ liên tục những ngày sau, mỗi ngày bạn bỏ ống tiết kiện 5 000 đồng. Biết trong năm đó, tháng 1 có 31 ngày, tháng 2 có 28 ngày, tháng 3 có 31 ngày và tháng 4 có 30 ngày. Gọi a (đồng) là số tiền An có được đến sinh nhật của mình (ngày sinh nhật An không bỏ tiền vào ống). Khi đó ta có?

A. a ∈ [610000;615000)

B. a ∈ [605000;610000)

C. a ∈ [600000;605000)

D. a ∈ [595000;600000)

Comments

comments