Đề thi môn Toán Lớp 12 và đáp án chi tiết - THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước

ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 12 VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT - THPT CHUYÊN QUANG TRUNG - BÌNH PHƯỚC

"Đề thi môn Toán Lớp 12 và đáp án chi tiết - THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước" có dạng đề giống với đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2019 - đều có dạng bài giống nhau với 50 câu trắc nghiệm được làm trong 90 phút. Nhờ vậy, đề thi môn Toán Lớp 12 của trường THPT Chuyên Quang Trung giúp định hướng cho học sinh được dạng đề thi và cải thiện khả năng giải đề thi của học sinh.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết - THPT Nguyễn Huệ - TT Huế

Tổng hợp các bài toán thi khảo sát lớp 12 của trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

  • Trích dẫn một số câu hỏi từ "Đề thi môn Toán Lớp 12 và đáp án chi tiết - THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước":

Câu 10: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số y = cosx là hàm số lẻ

B. Hàm số y = tan2x-sinx là hàm số lẻ

C. Hàm số y = sinx là hàm số chẵn

D. Hàm số y = tanx.sinx là hàm số lẻ 

Câu 17: Số mặt phẳng đối xứng của hình chóp đều S.ABCD là:

A. 2

B. 4

C. 7

D. 6

Câu 43: Cho lăng trụ lục giác đều ABCDEF.A'B'C'D'E'F'. Hỏi có bao nhiêu hình chóp tứ giác có 5 đỉnh là đỉnh của lăng trụ?

A. 492

B. 200

C. 360

D. 510

Comments

comments