Đề thi môn Toán Lớp 12 và đáp án chi tiết - THPT Chuyên Vĩnh Phúc

ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 12 VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT - THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

Đề thi môn Toán Lớp 12 và đáp án chi tiết - THPT Chuyên Vĩnh Phúc mô phỏng lại đúng dạng đề của kì thi THPT Quốc gia 2019. Nhờ vậy, đề thi môn Toán lớp 12 - THPT Chuyên Vĩnh Phúc sẽ nâng cao khả năng giải bài tập và kĩ năng làm đề và giúp học sinh làm quen với đề thi THPT Quốc gia 2019.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án - THPT Chuyên Hùng Vương

Các bài toán hay trong đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 - THPT Chuyên Bắc Ninh

  • Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi môn Toán lớp 12 - THPT Chuyên Vĩnh Phúc:

Câu 5: Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình mx > 3 vô nghiệm

A. m < 0

B. m > 0

C. m = 0

D. m ≠ 0

Câu 12: Mười hai mặt đều thuộc loại khối đa diện nào sau đây:

A. {3;5}

B. {3;3}

C. {5,3}

D. {4;3}

Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Δ: x - y + 1 = 0 và hai điểm A(2,1); B(9,6). Điểm M(a,b) nằm trên đường thẳng Δ sao cho MA + MB nhỏ nhất. Tính a+b

A. -9

B. 9

C. -7

D. 7

Câu 30: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có tâm I(1;-1) và bán kính R = 5. Biết rằng đường thẳng (d): 3x - 4y + 8 = 0 cắt đường tròn (C) tại 2 điểm phân biệt A, B. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

A. AB = 8

B. AB = 4

C. AB = 3

D. AB = 6

Comments

comments