Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết - THPT Yên Mỹ - Hưng Yên

ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 12 VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT - THPT YÊN MỸ - HƯNG YÊN

Đề thi môn Toán Lớp 12 của trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên gồm có 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài là 90 phút. Có thể thấy, đề thi môn Toán Lớp 12 của trường THPT Yên Mỹ có dạng gần giống với đề thi THPT Quốc gia 2019. Nhớ đó, đề thi giúp học sinh cải thiện kĩ năng làm bài thi và nâng cao khả năng giải bài, làm bài.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi môn Toán Lớp 12 và đáp án chi tiết - THPT Nguyễn Huệ - TT Huế

Đề thi môn Toán Lớp 12 và đáp án chi tiết - THPT Chuyên Vĩnh Phúc

  • Trích dẫn một số câu hỏi Đề thi môn Toán Lớp 12 của trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên:

Câu 6: Gọi V là thể tích khối lập phương ABCD.A'B'C'D', V' là thể tích khối tứ diện A'ABD. Hệ thức nào sau đây đúng?

A. V = 4V'

B. V= 8V'

C. V = 6V'

D. V = 2V'

Câu 21: Lăng trụ đứng có đáy là hình thoi có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 9

B. 2

C. 5

D. 3

Câu 42: Trong hộp có 5 quả cầu đỏ và 7 quả cầu xanh có kích thước giống nhau. Lấy ngẫu nhiên 5 quả cầu từ hộp. Hỏi có bao nhiêu khả năng lấy được số quả cầu đỏ nhiều hơn số quả cầu xanh.

A. 245

B. 3480

C. 246

D. 3360

Câu 43: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi I là trung điểm AB. Mặt phẳng (IB'D') cắt hình hộp theo thiết diện hình gì?

A. Hình bình hành

B. Hình thang

C. Hình chữ nhật

D. Hình tam giác

Comments

comments