Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án - THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc

ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - VĨNH PHÚC

Đề thi môn Toán Lớp 12 - THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc gồm có 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút - tương tự với đề thi THPT Quốc gia 2019. Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết sẽ rèn luyện thêm kĩ năng làm bài và giúp học sinh quen với dạng đề cũng như dạng bài. Qua đó, học sinh có thể có kết quả tốt hơn trong kì thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi môn Toán Lớp 12 và đáp án chi tiết - THPT Việt Đức - Hà Nội

Đề thi môn Toán Lớp 12 và đáp án - THPT Chuyên Bắc Giang

  • Trích dẫn một số câu hỏi từ đề thi môn Toán Lớp 12 - THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc:

Câu 10: Đạo hàm của hàm số y=xsinx bằng:

A. y' = sinx - xcosx

B. y' = sinx + xcosx

C. y' = -xcosx

D. y' = xcosx

Câu 33: Đội văn nghệ của nhà trường THPT Trần Hưng Đạo – Vĩnh Phúc gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ bế giảng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn?

A. 120

B. 102

C. 126

D. 100

Câu 46: Có thể chia hình lập phương thành bao nhiêu tứ diện bằng nhau?

A. Hai

B. Vô số

C. Bốn

D. Sáu

Comments

comments