Đề thi thử môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết - THPT Chuyên Bắc Ninh

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN LỚP 12 VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT - THPT CHUYÊN BẮC NINH

"Đề thi thử môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết - THPT Chuyên Bắc Ninh" gồm có 50 câu trắc nghiệm và thời gian làm bài 90 phút. Do đề thi thử môn Toán lớp 12 của trường THPT Chuyên Bắc Ninh có cấu trúc giống với đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2019 nên khi làm đề, học sinh có thể cải thiện được nhiều kĩ năng làm bài và nâng cao được khả năng giải đề THPT Quốc gia 2019.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Các bài toán hay trong đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 - THPT Chuyên Bắc Ninh

Đề thi thử môn Toán Lớp 12 và đáp án chi tiết - Sở GD&ĐT Bạc Liêu

  • Trích dẫn một số câu hỏi từ Đề thi thử môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết - THPT Chuyên Bắc Ninh:

Câu 4: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành chính nó?

A. 1

B. 2

C. Không có

D. Vô số

Câu 7: Cho hàm số có f đạo hàm trên khoảng I. Xét các I mệnh đề sau:
(I). Nếu f'(x) < 0, ∀x ∈ I thì hàm số nghịch biến trên I.
(II). Nếu f'(x) ≤ 0, ∀x ∈ I (dấu bằng chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm trên I) thì hàm số nghịch
biến trên I.
(III). Nếu f'(x) ≤ 0, ∀x ∈ I thì hàm số nghịch biến trên khoảng I.
(IV). Nếu f'(x) ≤ 0, ∀x ∈ I và  f'(x) = 0 tại vô số điểm trên thì hàm I số không f thể nghịch biến trên khoảng I.
Trong các mệnh đề trên. Mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

A. I, II và IV đúng, còn III sai

B. I, II, III và IV đúng

C. I và II đúng, còn III và IV sai

D. I, II và III đúng, còn IV sai

Comments

comments