Đề thi thử môn Toán Lớp 12 và Đáp án - THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN LỚP 12 VÀ ĐÁP ÁN - THPT CHUYÊN HẠ LONG - QUẢNG NINH

Đề thi thử môn Toán Lớp 12 của THPT Chuyên Hạ Long có cấu trúc giống với đề thi Toán THPT Quốc gia 2019 - 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 90 phút. Vì vậy, khi làm đề thi thử môn Toán Lớp 12 của THPT Chuyên Hạ Long, học sinh có thể cải thiện và nâng cao khả năng và kĩ năng làm bài và làm đề thi Toán THPT Quốc gia 2019.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết – THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước

Đề thi thử môn Toán Lớp 12 và Đáp án - THPT Chuyên Thái Bình

  • Trích dẫn một số câu hỏi từ Đề thi thử môn Toán Lớp 12 của THPT Chuyên Hạ Long:

Câu 29: Việt Nam là quốc gia nằm ở phía Đông bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á. Với dân số ước tính 93,7 triệu dân vào đầu năm 2018, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và là quốc gia đông dân thứ 8 của châu Á, tỉ lệ tăng dân số hàng năm 1,2%. Giả sử rằng tỷ lệ tăng dân số từ năm 2018 đến năm 2030 không thay đổi thì dân số nước ta đầu năm 2030 khoảng bao nhiêu?

A. 118,12 triệu dân

B. 106,12 triệu dân

C. 118,02 triệu dân

D. 108,12 triệu dân

Câu 49: Trong truyện cổ tích Cây tre trăm đốt (các đốt được đánh thứ tự từ 1 đến 100), khi không vác được cây tre dài tận 100 đốt như vậy về nhà, anh Khoai ngồi khóc, Bụt liền hiện lên, bày cho anh ta: “Con hãy hô câu thần chú Xác suất, xác suất thì cây tre sẽ rời ra, con sẽ mang được về nhà”. Biết rằng cây tre 100 đốt được tách ra một cách ngẫu nhiên thành các đoạn ngắn có chiều dài là 2 đốt và 5 đốt (có thể chỉ có một loại). Xác suất để số đoạn 2 đốt nhiều hơn số đoạn 5 đốt đúng 1 đoạn gần với giá trị nào nhất trong các giá trị dưới đây?

A. 0,142

B. 0,152

C. 0,132

D. 0,122

Comments

comments