Đề thi thử môn Toán THPTQG và Đáp án - THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN THPTQG VÀ ĐÁP ÁN - THPT CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI

"Đề thi thử môn Toán THPTQG và Đáp án - THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội" bao gồm kiến thức của cả 3 khối lớp (10,11 và 12) và có cấu trúc giống như đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2019 - gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút. Vì vậy, khi làm Đề thi thử môn Toán THPTQG - THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội, học sinh có thể nâng cao và cải thiện kĩ năng làm bài và giải đề, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án - THPT Chuyên Thái Bình (lần 5)

Đề thi thử môn Toán THPTQG và Đáp án - Sở GD&ĐT Kon Tum

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong Đề thi thử môn Toán THPTQG - THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội:

Câu 9: Số 9 có bao nhiêu căn bậc 2?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 22: Xét các khẳng định sau:

i) Nếu hàm số y = f(x) xác định trên [-1;1] thì tồn tại a thuộc [-1;1] thỏa mãn f(x) ≥ f(a) với mọi  x thuộc [-1;1].

ii) Nếu hàm số y = f(x) xác định trên [-1;1] thì tồn tại b thuộc [-1;1] thỏa mãn f(x) ≤ f(b) với mọi  x thuộc [-1;1].

iii) Nếu hàm số y = f(x) xác định trên [-1;1] thỏa mãn f(-1)f(1) < 0 thì tồn tại c thuộc [-1;1] thỏa mãn f(c) = 0.

Số khẳng định đúng là?

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

Comments

comments