Đề thi thử môn Toán THPTQG và Đáp án - Sở GD&ĐT Kon Tum

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN THPTQG VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT KON TUM

"Đề thi thử môn Toán THPTQG và Đáp án - Sở GD&ĐT Kon Tum" bao gồm kiến thức của cả 3 khối lớp (10,11 và 12) và có cấu trúc giống như đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2019 - gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút. Vì vậy, khi làm Đề thi thử môn Toán THPTQG - Sở GD&ĐT Kon Tum, học sinh có thể nâng cao và cải thiện kĩ năng làm bài và giải đề, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án - THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước

Đề thi thử môn Toán THPTQG và Đáp án - THPT Mỹ Lộc - Nam Định

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong Đề thi thử môn Toán THPTQG - Sở GD&ĐT Kon Tum:

Câu 37: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, chọn ngẫu nhiên một điểm có hoành độ và tung độ là các số nguyên có trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 5, các điểm cùng có xác suất được chọn như nhau. Xác suất để chọn được một điểm mà khoảng cách từ điểm được chọn đến gốc tọa độ nhỏ hơn hoặc bằng 3.

A. 36/121

B. 13/81

C. 15/81

D. 29/121

Câu 46: Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên âm của giá trị tham số m để đồ thị hàm số y = 2x^3 - mx^2 + 6x đồng biến trên khoảng (-2;0). Tổng tất cả các phần tử của S bằng:

A. -15

B. -10

C. -3

D. -21

Comments

comments