Đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán - THPT Chuyên Quốc học Huế (lần 3)

ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 MÔN TOÁN - THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ (LẦN 3)

Đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán - THPT Chuyên Quốc học Huế (lần 3) có cấu trúc giống với đề thi Toán THPT Quốc gia 2019 - 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 90 phút. Vì vậy, khi làm Đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán - THPT Chuyên Quốc học Huế (lần 3), học sinh có thể cải thiện và nâng cao khả năng và kĩ năng làm bài và làm đề thi Toán THPT Quốc gia 2019.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án chi tiết - THPT Chuyên Thái Bình lần 4

Đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán và Đáp án chi tiết - THPT Chuyên Bến Tre

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong Đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán - THPT Chuyên Quốc học Huế (lần 3):

Câu 3: Gọi S là tập hợp các ước số nguyên dương của 121500. Chọn ngẫu nhiên 1 số từ S. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 5.

A. 1/2

B. 1/3

C. 5/36

D. 1/4

Câu 7: Xác định số mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều

A. 4

B. 9

C. 5

D. 7

Câu 27: Một người được trả lương qua tài khoản thanh toán (ATM) của ngân hàng Vietcombank. Người đó dùng 35 triệu đồng tiền mặt để mở thêm tài khoản tiết kiệm tự động, kỳ hạn 1 tháng với hình thức cứ sau mỗi tháng thì ngân hàng tự động chuyển từ tài khoản ATM qua tài khoản tiết kiệm tự động là 3 triệu đồng. Hỏi sau 5 năm, người đó rút bao nhiêu tiền trong tài khoản tiết kiệm tự động đó, biết rằng trong suốt 5 năm, người đó không rút tiền, lãi suất không đổi là 5%/năm và nếu đến kỳ hạn mà người đó rút hết tài khoản tiết kiệm thì ngân hàng sẽ không chuyển tiền từ tài khoản ATM sang tài khoản tiết kiệm nữa.

A. 248,9358023 (đồng)

B. 245,1017017 (đồng)

C. 249,7858783 (đồng)

D. 245,9358023 (đồng)

Comments

comments