Đề thi thử THPTQG môn Toán và Đáp án - THPT Chu Văn An - Gia Lai

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN TOÁN VÀ ĐÁP ÁN - THPT CHU VĂN AN - GIA LAI

Đề thi thử THPTQG môn Toán THPT Chu Văn An - Gia Lai có cấu trúc giống với đề thi Toán THPT Quốc gia 2019 - 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 90 phút. Vì vậy, khi làm Đề thi thử THPTQG môn Toán THPT Chu Văn An - Gia Lai, học sinh có thể cải thiện và nâng cao khả năng và kĩ năng làm bài và làm đề thi Toán THPT Quốc gia 2019.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án chi tiết - THPT Chuyên Thái Bình lần 4

Đề thi thử THPTQG môn Toán và Đáp án - THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong Đề thi thử THPTQG môn Toán THPT Chu Văn An - Gia Lai:

Câu 18: Tìm hai số thực x, y thỏa mãn x + 2i = 4 - yi với i là đơn vị ảo.

A. x = 2, y = 3

B. x = -2, y = 3

C. x = 4, y = -2

D. x = 3, y = -2

Câu 32: Một bình đựng nước dạng hình nón, đựng đầy nước. Người ta thả vào đó một khối cầu không thấm nước, có đường kính bằng chiều cao của bình nước và đo được thể tích nước tràn ra ngoài là V. Biết rằng khối cầu tiếp xúc với tất cả các đường sinh của hình nón và đúng một nửa của khối cầu chìm trong nước. Tính thể tích nước còn lại trong bình.

A. V/6

B. V/3

C. V

D. V/π

Câu 44: Một người muốn có 1 tỉ tiền tiết kiệm sau 6 năm gửi ngân hàng bằng cách bắt đầu từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2024, vào ngày 01/01 hàng năm người đó gửi vào ngân hàng một số tiền bằng nhau với lãi suất ngân hàng là 7%/1 năm (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) và lãi suất hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi số tiền mà người đó phải gửi vào ngân hàng hàng năm là bao nhiêu (với giả thiết lãi suất không thay đổi và số tiền được làm tròn đến đơn vị đồng)?

A. 130 650 280 (đồng)

B. 30 650 000 (đồng)

C. 139 795 799 (đồng)

D. 139 795 800 (đồng)

Comments

comments