Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Lệ Thủy

ĐỀ THI THỬ THPTQG2019 MÔN TOÁN VÀ ĐÁP ÁN - THPT LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH

"Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Lệ Thủy - Quảng Bình" bao gồm kiến thức của cả 3 khối lớp (10,11 và 12) và có cấu trúc giống như đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2019 - gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút. Vì vậy, khi làm Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán - THPT Lệ Thủy - Quảng Bình, học sinh có thể nâng cao và cải thiện kĩ năng làm bài và giải đề, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Lương Ngọc Quyến

Đề thi thử môn Toán THPTQG và Đáp án - THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong tài liệu tham khảo:

Câu 33: Lấy ngẫu nhiên một số tự nhiên có 9 chữ số khác nhau. Tính xác suất để số đó chia hết cho 3.

A. 17/81

B. 11/27

C. 1/9

D. 5/18

Câu 38: Cô Ngọc vay ngân hàng một số tiền với lãi suất 1%/tháng. Cô ấy muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, cô ấy bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là 5 triệu đồng và cô ấy trả hết nợ sau đúng 5 năm kể từ ngày vay (số tiền hoàn nợ tháng cuối cùng có thể ít hơn 5 triệu đồng). Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mà cô Ngọc vay ngân hàng là số nào trong các số dưới đây?

A. 222 triệu đồng

B. 221 triệu đồng

C. 224 triệu đồng

D. 225 triệu đồng

Comments

comments