Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Lương Ngọc Quyến

ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 MÔN TOÁN VÀ ĐÁP ÁN - THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN - THÁI NGUYÊN

"Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Lương Ngọc Quyến" bao gồm kiến thức của cả 3 khối lớp (10,11 và 12) và có cấu trúc giống như đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2019 - gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút. Vì vậy, khi làm Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán - THPT Lương Ngọc Quyến, học sinh có thể nâng cao và cải thiện kĩ năng làm bài và giải đề, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử môn Toán THPTQG và Đáp án - THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Nguyễn Huệ

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán - THPT Lương Ngọc Quyến:

Câu 24: Tổng diện tích các mặt của một hình lập phương là 96. Thể tích của khối lập phương đó là

A. 48

B. 91

C. 84

D. 64

Câu 42: Một đề thi trắc nghiệm gồm 12 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 5 phương án trả lời, nhưng chỉ có một phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 1 điểm. Một học sinh không học bài nên làm bằng cách chọn hú họa mỗi câu một phương án trả lời. Tính xác suất để học sinh đó bị điểm âm.

A. 0,2835

B. 0,5583

C. 0,05583

D. 0,2064

Comments

comments