Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Lương Tài 2

ĐỀ THI THỬ THPTQG2019 MÔN TOÁN VÀ ĐÁP ÁN - THPT LƯƠNG TÀI 2 - BẮC NINH

"Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Lương Tài 2" bao gồm kiến thức của cả 3 khối lớp (10,11 và 12) và có cấu trúc giống như đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2019 - gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút. Vì vậy, khi làm Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán - THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh, học sinh có thể nâng cao và cải thiện kĩ năng làm bài và giải đề, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Chuyên Quang Trung

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án - THPT Chuyên Lào Cai

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong tài liệu tham khảo:

Câu 7: Cho hàm số y = f(x). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số y = f(x) đạt cực trị tại x0 thì f'(x0) = 0.

B. Hàm số y = f(x) đạt cực trị tại x0 thì f”(x0) > 0 hoặc f”(x0) < 0.

C. Hàm số y = f(x) đạt cực trị tại x0 thì nó không có đạo hàm tại x0.

D. Nếu hàm số đạt cực trị tại x0 thì hàm số không có đạo hàm tại x0 hoặc f'(x0) = 0.

Comments

comments