Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án - THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước

ĐỀ THI THỬ TOÁN THPTQG VÀ ĐÁP ÁN - THPT CHUYÊN QUANG TRUNG - BÌNH PHƯỚC

"Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án - THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước" bao gồm kiến thức của cả 3 khối lớp (10,11 và 12) và có cấu trúc giống như đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2019 - gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút. Vì vậy, khi làm Đề thi thử Toán THPTQG - THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước, học sinh có thể nâng cao và cải thiện kĩ năng làm bài và giải đề, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án - Sở GD&ĐT Nam Định

Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án - THPT Chu Văn An - Hà Nội

Đề thi thử Toán THPTQG2019 và Đáp án chi tiết - THPT Chuyên KHTN - Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong Đề thi thử Toán THPTQG - THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước:

Câu 4:  Cho a, b, c theo thứ tự này là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng. Biết a + b + c = 15. Giá trị của b bằng:

A. b=10

B. b=8

C. b=5

D. b=6

Câu 23: Một khu vườn dạng hình tròn có hai đường kính AB, CD vuông góc với nhau, AB = 12m. Người ta làm một hồ cá có dạng hình elip với bốn đỉnh M, N, M’, N’ như hình vẽ, biết MN = 10m, M’N’ = 8m, PQ = 8m. Diện tích phần trồng cỏ (phần gạch sọc) bằng?

A. 20,33 m2

B. 33,02 m2

C. 23,03 m2

D. 32,03 m2

Comments

comments