Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Đây là phần 125 of 146 trong Series Toán lớp 11

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm, quy tắc tính đạo hàm bằng định nghĩa, quan hệ giữa tính liên tục và đạo hàm, ý nghĩa hình học, ý nghĩa vật lý của đạo hàm.

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm-1

Comments

comments

Series Navigation<< Quy tắc tính đạo hàmPhép đối xứng tâm >>