Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Đây là phần 3 of 26 trong Series Toán 12

Lý thuyết Toán 12 chương 1: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

1. Các khái niệm cơ bản

Cho y = f(x) xác định trên D.

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

2. Quy tắc tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số liên tục trên một đoạn.

Cho hàm số f(x) liên tục trên [a;b].

Quy tắc:

+ Tìm x∈ [a; b] (i = 1; 2; ... ; n) tại đó f’(x) bằng 0 hoặc không xác định.

+ Tính f(a), f(b), f(xi) (x = 1; 2; ... n)

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Chú ý. Hàm số liên tục trên một khoảng có thể không có GTLN hoặc GTNN trên khoảng đó.

Comments

comments

Series Navigation<< Cực trị của hàm sốĐường tiệm cận của đồ thị Hàm số >>