Giải bài tập hình học chương 2 toán lớp 3

Đây là phần 14 of 12 trong Series Toán lớp 3

GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG 2

*******************************

Bài viết liên quan: Giải bài tập toán lớp 3 chương 2

 

 

Bài 1: Hình chữ nhật.

 

Bài 1 (trang 84 SGK Toán 3): Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật?

Giải bài 1 trang 84 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

+ Hình MNPQ và hình ERTU là hình chữ nhật

+ Hình ABCD và hình EGHI không phải là hình chữ nhật

 

Bài 2 (trang 84 SGK Toán 3): Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của hình chữ nhật sau:

Giải bài 2 trang 84 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Lời giải:

Dùng thước để đo các cạnh của các hình chữ nhật được kết quả như sau:

+ Hình chữ nhât ABCD có : AB = CD = 4cm

AD = BC = 3cm

+ Hình chữ nhật MNPQ có: MN = PQ = 5cm

MQ = NP = 2cm.

Bài 3 (trang 85 SGK Toán 3): Tìm chiều dài, chiều rộng của mỗi hình chữ nhật có trong hình vẽ bên (DC = 4 cm, BN = 1 cm; NC = 2 cm).

Giải bài trang 85 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

+ Hình chữ nhật ABMN có chiều dài AB = MN = 4cm và có chiều rộng AM = BN = 1cm

+ Hình chữ nhật MNCD có chiều dài MN = DC = 4cm và chiều rộng MD = NC = 2cm.

+ Hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = DC = 4cm và có chiều rộng AD = BC = 1cm + 2cm = 3cm.

 

Bài 4 (trang 85 SGK Toán 3): Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình chữ nhật

Giải bài 4 trang 85 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Có thể kẻ thêm đoạn thẳng như hình dưới đây:Giải bài 4 trang 85 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

 

 

 

*******************************************************************************

Bài 2: Hình vuông.

 

Bài 1 (trang 85 SGK Toán 3): Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông?

Giải bài 1 trang 85 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 1 trang 85 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

* Hình EGHI là hình vuông

* Hình ABCD và Hình MNPQ không phải là hình vuông

 

Bài 2 (trang 86 SGK Toán 3): Đo rồi cho biết độ dài của mỗi hình vuông sau:

Giải bài 2 trang 86 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Lời giải:

+ Độ dài cạnh của hình vuông ABCD là 3cm

+ Độ dài cạnh của hình vuông MNPQ là 4cm.

Bài 4 (trang 86 SGK Toán 3): Vẽ theo mẫu :

Giải bài 4 trang 86 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Học sinh chấm các điểm mốc để được một hình vuông nhỏ rồi dựa vào các ô trống để vẽ nốt hình vuông còn lại

 

 

*******************************************************************************

Bài 3: Chu vi hình chữ nhật.

 

Bài 1 (trang 87 SGK Toán 3):

Tính chu vi hình chữ nhật có

Chiều dài 10cm, chiều rộng 5 cm

Chiều dài 27cm, chiều rộng 12m

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật là

a) (10 + 5) x 2 = 30 (cm)

b) (27 + 13) x 2 = 80 (cm).

 

Bài 2 (trang 87 SGK Toán 3): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh đất đó.

Lời giải:

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

(3520 ) x 2 = 110 (m)

Đáp số: 110 m

Bài 3 (trang 87 SGK Toán 3): Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Giải bài 3 trang 87 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

A. Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ

B. Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ

C. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ

Lời giải:

Khoanh vào chữ C

Vì :

Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng :

(63 + 31) x 2 = 188 (m)

Chu vi hình chữ nhật MNPQ bằng :

(54 + 40 ) x 2 = 188 (m).

 

*******************************************************************************

Bài 4: Chu vi hình vuông.

 

Bài 1 (trang 88 SGK Toán 3): Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Giải bài 1 trang 88 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 88 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

 

Bài 2 (trang 88 SGK Toán 3): Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành 1 hình vuông cạnh 10cm, tính độ dài đoạn dây đó.

Lời giải:

Độ dài đoạn dây đó là :

10x 4 = 40 (cm)

Đáp số: 40 cm

 

Bài 3 (trang 88 SGK Toán 3): Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 20cm. Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch như thế (xem hình vẽ)?

Giải bài 3 trang 88 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Lời giải:

Chiều dài hình chữ nhật là :

20 x 3 = 60 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là :

(60 + 20 ) x 2 = 160 (cm).

Đáp số: 160 cm

Bài 4 (trang 88 SGK Toán 3): Đo độ dài cạnh rồi tính chu vi hình vuông MNPQ

Giải bài 4 trang 88 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Do độ dài cạnh hình vuông bằng 3 cm

Chu vi hình vuông là :

3 x 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm

 

 

 

*******************************HẾT************************************

Comments

comments

Series Navigation<< Giải bài tập đại số lớp 3 chương 2Kiến thức hình học trong chương cần nhớ >>