Hai đường thẳng vuông góc với nhau

Đây là phần 141 of 146 trong Series Toán lớp 11

Lý thuyết: Hai đường thẳng vuông góc với nhau

1. Về kiến thức

    Hiểu khái niệm: góc giữa hai đường thẳng d và d’ là góc giữa hai đường thẳng lần lượt song song với d và d’, cùng đi qua một điểm O, với 00 ≤ xOy^ ̂≤ 90 0 (hình 1)

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

    - Nhận biết vecto chỉ phương của đường thẳng: vecto a→ khác 0→ là vecto chỉ phương của đường thẳng d nếu giá của a→ song song hoặc trùng với d (hình 2)

    - Nhận biết khái niệm và điều kiện hai đường thẳng vuông góc với nhau a ⊥ b ⇒ (a,b) = 900.

2. Về kĩ năng

    - Xác định được vecto chỉ phương của đường thẳng. Lưu ý rằng nếu a→ là vecto chỉ phương của đường thẳng d thì ka→ (k ≠ 0) cũng là vecto chỉ phương của d. Một đường thẳng d hoàn toàn xác định nếu biết một điểm và một vecto chỉ phương của nó.

    - Xác định được góc giữa hai đường thẳng

    - Chứng minh được hai đường thẳng vuông góc với nhau. Lưu ý rằng:

    Nếu u→ và v→ lần lượt là vecto chỉ phương của hai đường thẳng a và b thì a ⊥ b ⇒ u→.v→ = 0;

    Cho hai đường thẳng song song. Nếu một đường thẳng vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia.

    Hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau, hoặc chéo nhau.

Comments

comments

Series Navigation<< Vectơ trong không gianĐường thẳng vuông góc với mặt phẳng >>