Hàm số bậc hai lớp 10

Hàm số bậc hai lớp 10- Trong bài viết này, hãy cùng nhau tìm hiểu về một phần kiến thức vô cung quan trọng ở lớp 10 và đã được tìm hiểu qua trong chương trình lớp 9: Hàm số bậc hai

Xem thêm: Đồ thị hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai lớp 10

Lý thuyết và bài tập hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai lớp 9

Bài tập cơ bản đến nâng cao hàm số bậc hai

1. Hàm số bậc hai

  • Hàm số bậc hai có dạng:

y = ax2 + bx + c

   Tham khảo thêm tại: Hàm số bậc hai là gì?

  • Ở chương trình lớp 9 chúng ta đã học hàm số bậc 2 khi b=c=0, có dạng:

y = ax2

  • Ở chương trình lớp 10, ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về hàm số bậc 2: y = ax2 + bx + c

2. Đồ thị hàm số bậc hai

  • Nhắc lại Toán 9: Đồ thị hàm số y = ax  

480px-Hinh_20

Tham khảo thêm tại: Hàm số bậc hai lớp 9

 

  • Dưới đây(*) ta sẽ thấy đồ thị của hàm số y=ax^{2}+bx+c chính là đồ thị của hàm số y=ax^{2} sau một số phép "dịch chuyển" trên mặt phẳng tọa độ.
 
  • Đồ thị của hàm số y=ax^{2}+bx+c (a ≠ 0) là một đường parabol có đỉnh là điểm I\left(-{\frac {b}{2a}};{\frac {-\Delta }{4a}}\right), có trục đối xứng là đường thẳng x=-{\frac {b}{2a}}.
  • Parabol này quay bề lõm lên trên nếu a > 0 và xuống dưới nếu a < 0
 

3. Bảng biến thiên hàm số bậc hai

  • Với mỗi trường hợp a > 0 hoặc a < 0, t có BBT tổng quát như sau:
Bảng biến thiên hàm số bậc hai

 

Comments

comments