Hàm số bậc hai lớp 9

Hàm số bậc hai lớp 9. Bài viết hôm nay sẽ đề cập đến một phần rất quan trọng trong chương trình lớp 9: Hàm số bậc 2

 1. Hàm số bậc hai

  • Hàm số bậc hai có dạng:

  y = ax2 + bx + c

     Tham khảo thêm tại: Hàm số bậc hai là gì?

  • Ở chương trình lớp 9 chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào hàm số bậc 2 khi b=c=0, có dạng:

  y = ax2

 2. Đồ thị hàm số bậc hai: y = ax2

480px-Hinh_20Nhận xét:

 • Hàm số có đỉnh là điểm O với tọa độ (0;0);

 

 • Khi a > 0, y > 0 với mọi x khác 0;
 • Khi a < 0, y < 0 với mọi x khác 0;

 

 • Khi a > 0, hàm số đạt GTNN y = 0 khi x = 0;
 • Khi a < 0, hàm số đạt GTLN y = 0 khi x = 0;

 

 • Khi a > 0, hàm số nghịch biến khi x < 0đồng biến khi x > 0;
 • Khi a < 0, hàm số đồng biến khi x < 0nghịch biến khi x < 0;

Xem thêm: Đồ thị hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai lớp 10

Lý thuyết và bài tập hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai lớp 9

Bài tập cơ bản đến nâng cao hàm số bậc hai

Comments

comments